S.E.Ç. Politikası

21.Yüzyılın enerji ihtiyacını karşılarken geleceğe karşı sorumluluklarını da yerine getiren Global Terminal Services - GTS, sağlık, emniyet ve çevre bilincini öncelikli çalışma prensibi olarak kabul etmiştir.

Global Terminal Services - GTS, yöneticilerinin gösterdiği liderlik ile tüm çalışanlarının etkin katılımını sağlayarak risk ve fırsat değerlendirmeleri ile işçi sağlığı iş güvenliği ve çevre performansını sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik başlıca performans kriterlerinden biri haline gelmiştir.

Yirmi yılı aşkın bir süredir petrol devleriyle yaptığı başarılı işbirliklerinde, tüm tesislerinin uluslararası standartlarda faaliyet göstermesinin büyük etkisi olan GTS'in SEÇ konusundaki başarılı geçmişi, bu konudaki bilincinin en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm çalışanlarda yerleştiğinin göstergesidir.

Global Terminal Services -GTS'in başlıca hedefi çevre, sağlık ve güvenlik konularında oluşabilecek riskleri ve fırsatları etkin bir şekilde ortaya koyup yöneterek sürekli gelişmek ve iyileştirmektir.

  • Global Terminal Services - GTS'in tüm çalışanlara düzenli olarak SEÇ* eğitimleri verilmekte
  • Düzenli tatbikatlar yapılmakta
  • Önde gelen uluslararası mühendislik ve SEÇ şirketleri arasında yeralan kuruluşlarla ortaklaşa çalışılarak tesislerin SEÇ standartlarına uygunluğu sağlanmakta ve sürekli kontrol edilmektedir
  • Çalışma prosedürleri risk değerlendirmeleri ile tüm riskler en aza indirilecek şekilde geliştirilmekte
  • Eğitim ve bakım faaliyetlerinin yanı sıra, alınan önlemler de bağımsız SEÇ denetimcileri tarafından sürekli gözlemlenmektedir.

Türkiye denizlerinin ve boğaz kıyılarının temizliği için de aktif rol alan Global Terminal Services - GTS, petrol depolama, nakliye ve dağıtım faaliyetlerinin takibinden atık ve emisyon kontrolüne ve düzenli bakımlara kadar tüm çalışmalarında SEÇ'in sadece geleceğe ve topluma karşı bir sorumluluk değil, aynı zamanda başarılı bir çalışma tarzı olduğunun bilinciyle hareket etmektedir.

Bu doğrultuda Global Terminal Services - GTS, insana ve sahip olduğu değerleri korumak adına,

  • Deniz kirliliğinin önlenmesini,
  • Emniyetli çalışma ortamları sağlayarak, çalışanlarının iş kazalarına maruz kalmamalarını
  • Lokasyonlarda faaliyet gösterdiği tüm alanlarda çalışanlarının meslek hastalıklarına maruz kalmamalarını,
  • Tüketilen doğal kaynakların azaltılmasını,
  • Artan çalışma potansiyeli ile yasal şartlara uygun hareket ederek sürekli gelişmeyi

hedeflemektedir.
*SEÇ, uluslararası literatürde Sağlık, Emniyet ve Çevre için kullanılan bir kısaltmadır.