İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışan profilimiz, konusunda uzman, takım ruhuna inanan, şirkete ve çalıştığı fonksiyona yönelik yüksek motivasyonlu, başarıyı hedefleyen, dinamik, yaratıcı, çevreye duyarlı, yeniliğe ve gelişime açık pozitif değerler yaratmaya istekli kişilerden oluşmaktadır.

GLOBAL TERMINAL SERVICES - GTS olarak biz, tüm çalışanlarımızı yoğun rekabet ortamında şirketin gücünü ve performansını etkileyen ve ortaya çıkaran en önemli sermayemiz olarak görmekteyiz.

İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin stratejileri ve hedefleri doğrultusunda insan gücü alımını gerçekleştirmek ve sahip olduğumuz nitelikli çalışanlarımızın profesyonel becerilerini İnsan Kaynakları araçları ile geliştirmektir.

GENEL İLKELER

Seçme ve Yerleştirme

İşe alım sürecimiz internet sitemize yapılan iş başvuruları, anlaşmalı internet portalları ve gazete ilanları kanalıyla yapılmaktadır.  Açık pozisyonlar için alınan başvurulardan aday havuzları oluşturulup, pozisyonun gereklilikleri açısından değerlendirildikten sonra adaylar görüşmeye davet edilir.
Değerlendirmeler sonucunda, işe alım süreci uygun adaya iş teklifi yapılması ile sonuçlanır. İş teklifi yapılmayan adaylara bilgi verilir ve uygun olabilecek başka açık pozisyonlar için Aday Veritabanı’nda saklı tutulur.

Performans Yönetimi

Hedeflere Dayalı Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Çalışanlar, bağlı bulunduğu yöneticileri ile bir araya gelir ve bireysel iş hedefleri belirlenir. Değerlendirme; açık performans sistemine göre değerlendirilen personel ile karşılıklı görüşülerek yapılmaktadır.

Çalışanlarımızın sahip olduğu bilgi, tecrübe, yetkinlik ve performans sonuçları, onların iş hayatlarını geliştirmek ve yönlendirmek adına değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre çalışanın eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir.

Kariyer Yönetimi

Hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren, yetkinliklerini geliştiren, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması, kariyer planlarının yapılması önemli bir önceliğimizdir. Şirketimizde yükselme, dikey veya yatay olabilir.

Eğitim

Çalışanlarımızın gelişimine önem vermek, potansiyellerini geliştirmek, performanslarını artırmak ve bu artışı sürekli kılmak için Yıllık Eğitim planı çerçevesinde gerekli dokümantasyonlar hazırlanarak gerek kurum içi gerekse dış eğitim kurumlarından çalışanlarımıza belirlenen konularda eğitimler verilir.