Kalite Politikası

Global Terminal Services - GTS’in amacı, sahip olduğu petrol depolama tesisi, uzman ekibi ve geliştirdiği sistemler ile uluslararası standartlarda kaliteli hizmet sunmayı ve buna bağlı olarak müşterilerinin rekabet güçlerini ve karlılıklarını artırmaktır.

  • Uluslararası standartlar ve profesyonel yaklaşım
  • API (American Petroleum Institute), NFPA gibi uluslararası kabul görmüş standartlarla iş görme
  • Şirket hedefleri doğrultusunda risk ve fırsatları etkin bir şekilde yöneterek sürekli gelişim ve iyileştirme
  • İnsan kaynaklara, sistemlere, teknoloji ve alt yapıya yatırım
  • yenilikçi ve çevreyle uyumlu teknolojilerin benimsenmesi ve uygulanmasına özen göstermesi

Tüm bu unsurlarla Global Terminal Services - GTS öncü konumunu sürekli biçimde geliştirmeyi ve kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır.

Ortaya koyduğumuz vizyon kalite politikamızı oluşturmaktadır.