Karışım

Tankta Ürün Karışımı

02 Ağustos 2019 tarihli 30850 no’lu “Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma” tebliği uyarınca, transit akaryakıtlarının depolandığı antrepolarında, deniz yoluyla gelen ve serbest dolaşımda olmayan farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırma (blending) işlemlerine izin verilmeye başlanmıştır.

Karıştırma işlemi, elde edilecek ürünün transit edilmesi kaydıyla transit akaryakıtın depolandığı antrepolarda yapılır. Sadece Gümrük Yönetmeliğinin 541 inci maddesinde yer verilen ve serbest dolaşımda olmayan akaryakıt ürünlerinin birbirleri ile karıştırılmasına izin verilir.