Hizmet Tarifeleri

Sahibi bulunduğumuz petrol iskelesi ve depolama tesisinde, münhasıran uluslararası şirketlerin getirdikleri ham petrol ve petrol türevi cinsinden ürünler, transit rejimi kapsamında depolanıp, her bir elleçleme faaliyeti başına Gümrük İdaresi’nden münferit izin alınmak (beyanname açılması) suretiyle elleçlenmektedir.

Yine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından adımıza düzenlenmiş 07.04.2016 tarih ve DEP/6197-2/36775 numaralı Depolama lisansı çerçevesinde, tesisimizde transit rejim dahilinde ihrakiye hizmetleri de verilmektedir.

Uluslararası müşterilerimize, yine uluslararası piyasa koşullarıyla belirlenen hizmet fiyatları ve esasları çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktayız. Transit rejim kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "31331 sayılı ve 11.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “KIYI TESİSLERİNDE GEMİLERE VERİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN TEBLİĞ" uyarınca gemilere verilen hizmet kalemlerimiz ve hizmet tarifelerimiz, işbu tebliğin yayımından itibaren geçerli olacak şekilde duyurulmuştur. Söz konusu hizmet kalemleri ve tarifeleri şirketimiz www.globalterminal-tr.com web sitesi üzerinden yeni bir duyuru/güncelleme yapılıncaya kadar geçerli olacaktır.  Terminalimiz uluslararası müşteri portföyü, hizmet süresi, büyüklüğü ve benzeri farklılık gösterecek hizmet kalemlerindeki değişimlere bağlı olarak gemilere verilen hizmet kalemleri fiyat listesinde tavan fiyatların altında fiyat verebilir. Detaylı bilgi için terminal ile irtibata geçebilirsiniz.

Gemilere verilen ana hizmet kalemlerimiz ve tarifelerimiz aşağıdaki şekildedir.

a) Gemi Barınma hizmetleri ve kapsamı; İskelemiz tüm Ortadoğu coğrafyasının en büyük limanı olup, uluslararası hizmet standartları kapsamında son teknoloji imkanlar ile donatılmıştır. En derin noktasında 16.5 metre draft ile 7/24 saat esasında, tam otomatik bağlanma ve ayrılma kolları ile 5,000 m3/saat hıza kadar ürün yükleme ve tahliye imkanı ve gemi hizmet süresince olası deniz kirliliğini önleyici deniz üzeri bariyer serilmesi ile toplanması, yangın destek hizmeti, iskele destek ve kullanım hizmetleri, gemiye ulaşım hizmetleri, ISPS hizmetleri, aydınlatma ve koruyucu gözetmenlik hizmetlerini de içerisinde barındıracak şekilde her şey dahil hizmet fiyatıdır.

Söz konusu hizmet tarifesindeki ücretlerin tamamı gemi hizmeti başlamadan önce, geminin donatanı, kaptanı veya acentesinden tahsil edilir.

  • 50.000 DWT altı 1.25 usd/DWT
  • 50.001-100.000 DWT arası 1.00 usd/DWT
  • 100.001 DWT üzeri 0.75 usd/DWT

b) İskele Fuzuli İşgal hizmetleri, 3.00 usd/100GRT-Saat

c) Atik alim hizmeti

Gemilere verilen pilotaj ve römorkaj hizmeti terminalimiz tarafından verilen bir hizmet değildir. İskenderun Liman Yönetmeliği uyarınca idare tarafından yetkilendirilen kuruluş tarafından yapılır. Hali hazırda ilgili hizmetler idare tarafından yetkilendirilmiş ANKAŞ Anadolu Klavuzluk A.Ş. (https://ankaspilot.com/services/iskenderun) tarafından verilmektedir. 

Atık alım hizmetlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı olarak Resmî Gazete’de yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında kıyı tesislerinde verilen hizmetlerle ilgili tarife geçerlidir.