Hizmet Tarifeleri

Sahibi bulunduğumuz petrol iskelesi ve depolama tesisinde, münhasıran uluslararası şirketlerin getirdikleri ham petrol ve petrol türevi cinsinden ürünler, transit rejimi kapsamında depolanıp, her bir elleçleme faaliyeti başına Gümrük İdaresi’nden münferit izin alınmak (beyanname açılması) suretiyle elleçlenmektedir.

Yine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından adımıza düzenlenmiş 07.04.2016 tarih ve DEP/6197-2/36775 numaralı Depolama lisansı çerçevesinde, tesisimizde transit rejim dahilinde ihrakiye hizmetleri de verilmektedir.

Uluslararası müşterilerimize, yine uluslararası piyasa koşullarıyla belirlenen hizmet fiyatları ve esasları çerçevesinde faaliyetlerde bulunmaktayız. Transit rejim kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "31331 sayılı ve 11.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “KIYI TESİSLERİNDE GEMİLERE VERİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN TEBLİĞ" uyarınca gemilere verilen hizmet kalemlerimiz ve hizmet tarifelerimiz, işbu tebliğin yayımından itibaren geçerli olacak şekilde duyurulmuştur. Söz konusu hizmet kalemleri ve tarifeleri şirketimiz www.globalerminal-tr.com web sitesi üzerinden yeni bir duyuru/güncelleme yapılıncaya kadar geçerli olacaktır.  Terminalimiz uluslararası müşteri portföyü, hizmet süresi, büyüklüğü ve benzeri farklılık gösterecek hizmet kalemlerindeki değişimlere bağlı olarak gemilere verilen hizmet kalemleri fiyat listesinde tavan fiyatların altında fiyat verebilir. Detaylı bilgi için terminal ile irtibata geçebilirsiniz.

Gemilere verilen ana hizmet kalemlerimiz ve tarifelerimiz aşağıdaki şekildedir.

Barınma hizmetleri kapsamı, geminin iskelede tahmil/tahliye operasyonu süresince takvim günü esasına göre kaldıkları gün ve GRT esas alınarak hesaplanmaktadır. Geminin bağlandığı veya ayrıldığı gün tam gün olarak sayılır.

Günlük barınma ücretleri, gemiler için gemi grostonun 1000’e bölümünün yukarı tam sayıya yuvarlanarak 25 usd ile çarpımı suretiyle elde edilir.    Barınma ücretleri, kabotaj hattında çalışan gemiler için %50 indirimli olarak uygulanır.  Barınma ücreti uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilere %25 indirimli olarak uygulanır.

İskele Destek Hizmetleri; İskelemiz tüm Ortadoğu coğrafyasının en büyük limanı olup, uluslararası hizmet standartları kapsamında son teknoloji imkanlar ile donatılmıştır. En derin noktasında 16.5 metre draft ile 7/24 saat esasında, tam otomatik bağlanma ve ayrılma kolları ile 5,000 m3/saat hıza kadar ürün yükleme ve tahliye imkanı ve gemi hizmet süresince olası deniz kirliliğini önleyici deniz üzeri bariyer serilmesi ile toplanması, yangın destek hizmeti, gemiye ulaşım hizmetleri, ISPS hizmetleri, aydınlatma ve koruyucu gözetmenlik hizmetlerini de içerisinde barındıracak şekilde her şey dahil hizmet fiyatıdır.

Söz konusu hizmet tarifesindeki ücretlerin tamamı gemi hizmeti başlamadan önce, geminin donatanı, kaptanı veya acentesinden tahsil edilir. 

50.000 DWT altı 1.25 usd/DWT

50.001-100.000 DWT arası 1.00 usd/DWT

100.001 DWT üzeri 0.75 usd/DWT

Genel tatil ve ulusal bayramlarda servis ücretleri %50 artırımlı olarak uygulanır.

  • İskele Fuzuli İşgal hizmetleri, 3.00 usd/100GRT-Saat
  • Atik alim hizmeti

Gemilere verilen pilotaj ve römorkaj hizmeti terminalimiz tarafından verilen bir hizmet değildir. İskenderun Liman Yönetmeliği uyarınca idare tarafından yetkilendirilen kuruluş tarafından yapılır. Hali hazırda ilgili hizmetler idare tarafından yetkilendirilmiş ANKAŞ Anadolu Klavuzluk A.Ş. (https://ankaspilot.com/services/iskenderun) tarafından verilmektedir. 

Atık alım hizmetlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı olarak Resmî Gazete’de yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında kıyı tesislerinde verilen hizmetlerle ilgili tarife geçerlidir.