Yasal Uyarı

“www.rubis-terminal-tr.com sitesinin sahibi Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.’dir. Bu web sitesi içeriğinde bulunan tüm bilgi, materyal, yazı, fotoğraf, resim, doküman ve ürünleri ile bunların düzenlenmesi ve web sitesinin sunumu konusundaki tüm hakları Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.’e aittir.

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Bu sitede mevcut olan bilgilerin Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

Rubis Terminal Petrol bu web sitesinde yer alan bilgi, materyal ve açıklamaları herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın ve haber vermeksizin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, değiştirme, iyileştirme veya düzeltme ve bu web sitesine erişimi planlı veya planlanmamış bakım, geliştirmeler, iyileştirmeler veya düzeltmeler için askıya alma ve/veya reddetme hakkını saklı tutar. Bu web sitesinde yer alan bilgi ve materyaller teknik yanlışlıklar veya dizgi hataları içerebilir.

Tarihli bilgiler o tarih itibariyle yayınlanmış olup, Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş. bu bilgilerin güncellenmesi veya düzeltilmesine ilişkin herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş. bu web sitesinde tanımlanan veya sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti istediği an kaldırabilir veya değiştirebilir. Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revizede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması halinde dahi belirtilen hususlar aksine Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş’yi hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz. İşbu web sitesi ve tüm içeriği Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından ihtiyari olarak yayınlanmakta olup Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesi altında hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Rubis Terminal Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin her türlü hukuki hakları saklıdır.”